specjalizacje

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie wsparcia i reprezentacji w postępowaniach  przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Szczególne miejsce w zakresie usług oferowanych przez Kancelarię zajmują sprawy z zakresów prawa budowlanego (w tym inwestycji w sektorach infrastrukturalnych), prawa ochrony środowiska oraz prawa samorządowego.

napisz do mnie

Bądźmy

w kontakcie