specjalizacje

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferuje obsługę prawną stosunków pracowniczych z zakresów indywidualnego oraz grupowego prawa pracy. Służy doradztwem przy opracowywaniu dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, a także umów o zakazie konkurencji oraz umów o poufności. Wspomaga w zakresie sporów powstałych na tle rozwiązania umowy o pracę (za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia). Oferuje pomoc prawną w kwestiach bezpieczeństwa i higieny oraz czasu pracy, a także w obszarze postępowania kontrolnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy. Kancelaria świadczy również usługi doradcze  przy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców zatrudnianych w Polsce

napisz do mnie

Bądźmy

w kontakcie